Godthåb Hammerværk ligger på Zincksvej 1, Godthåb i Aalborg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Begrundelsen for fredningen er, at Godthaab Hammerværk bestående af Turbinetårnet (1894), Kedelhuset med skorsten (1897), Vestre Smedje med shedtage og skorstene samt 11 nagelfaste maskiner inkl. turbine og 2 drivaksler (1915), Østre Smedje (1902) og tørrelade nr. 4 (1897) beliggende Zincksvej 1, Aallborg Kommune, har især de kulturhistoriske, herunder arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Det samlede anlæg med produktionsbygningerne, lagerfaciliteter, administration, boliger og vandkraft er et tidligt og i særklasse velbevaret, dansk industrimiljø. Den industrielle udvikling, som er foregået over mange år fra en traditionel udnyttelse af vandkraften med opstemning til en vandmølle frem til etablering af kanal og turbine med efterfølgende udvidelse af produktion og bygningsmasse, er umiddelbart aflæselig i Godthåb. Såvel det samlede kulturmiljø, som selve industrimonumentet med produktionsapparat er meget velbevaret i og omkring hammerværket.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links