Vest for Lille Vildmose omkranset af nu tørlagte voldgrave og for enden af lange linde- og kastanjealléer ligger Kongstedlund, der kendes tilbage fra sidste halvdel af 1300-tallet. Den første kendte ejer var formentlig adelsmanden Anders Jacobsen Bjørn sidst i 1400-tallet. Hans efterkommere ejede gården frem til 1540, hvorefter Kongstedlund havde skiftende ejere, indtil adelsmanden Niels Axelsen Juul blev eneejer i 1590. To år efter opførte han en trefløjet hovedbygning, hvoraf kun den vestvendte hovedfløj er bevaret. Denne bygning er i to stokværk og hviler på en sokkel af tilhuggede granitkvadre. I dag fremtræder hovedbygningen hvidkalket, men den har utvivlsomt stået i rød blankmur. Hovedbygningen er forsynet med de for renæssancen karakteristiske kurvehanksbuede vinduesstik og murankre i etageadskillelsen. Hovedbygningens mest imponerende pryd er den storslåede sandstensportal fra 1640. Den er udsmykket med to krigere, en romer og en tyrker, mens to engle bærer topstykket. Her sidder to kvindefigurer, der omgiver Iver Krabbe og Dorte Iversdatter Juuls initialer og våben. Sydfløjen i bindingsværk fra ca. 1772 er senere omsat i grundmur. Til herregården hører desuden en nyere avlsgård og et ishus i haven.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links