Vår er en renæssanceherregård vest for Nibe, der ligger let hævet med de dyrkede arealer mod sydvest og engarealer mod nord og sydøst. Vår Å løber øst om gården. Vår hørte i middelalderen under Vitskøl Kloster, hvis indflydelse var stor i den vestlige del af kommunen. Efter Reformationen overgik gården til kronen, og herefter blev den i 1573 mageskiftet til adelsmanden Bjørn Andersen Bjørn, der opførte en ny hovedbygning. Den brændte dog i 1587 under hans enke Karen Henriksdatter Friis’ ejerskab, men hun opførte allerede i 1590 en ny hovedbygning. Den står endnu, omend væsentlig ombygget. Det oprindelige trefløjede anlæg i to etager blev reduceret til to fløje i én etage, og spiret, der havde siddet over hovedfløjen, blev ligeledes fjernet. Hovedbygningen fremstår derfor mere enkel og beskeden end andre samtidige herregårde. Vårs to hvidkalkede fløje hviler på en høj sokkel af kampestenskvadre. Østfløjens gavlkvist med pilastre og et sandstensornament stammer fra en ombygning i 1722. To pavilloner er bevaret fra Karen Henriksdatter Friis’ hovedbygning.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links