Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234104
Sted- og lokalitetsnummer
060303-123
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,35 x 7 m. I toppen lav sænkning, hvori flere sten er synlige. Højen er let affladet og skråner mod S. I N noget ujævn på grund af et gammelt vejspor.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng... Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 7 x 0,35 m. Lav sænkning i top hvor flere sten er synlige, 0,2-0,3 m store. Let affladet høj. Højest i N, skråner mod S. N-del lidt ujævn p.g.a. gammelt vejspor. Højen virker aflang SSØ-NNV. Tæt bevokset med brombær, hindbær, enkel hyldebusk, egebuske og græs. Stenbunke mellem 9.5 og 6. Fra gammel stenskærvetilhugning. Amboltsten ligger noget SV herfor. I gravfelt sammen med 9.1-6. Se kort skitse. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links