Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523435
Sted- og lokalitetsnummer
060303-82
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Høj, 1,5 x 18 m. To sænkninger i toppen. Lyngklædt med små nåletræer i plantning. NMI: Røse, 1,5 x 18 m ...........

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng... Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse ]Høj[, 1,5 x 18 m. To Sænkninger i Toppen. Lyngklædt med smaa Naaletræer i Plantning. [Jvf. j.nr. 164/44, topografisk arkiv].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj med omgivende grøft og ringvold. Højen 1,5 x 17 m. Ydre ringvold 2,5 m bred, 0,3 m høj, 30 m i dia. Lav sænkning imellem højfod og ringvold, som efter gravet grøft. Lav sænkning også omkring yderste vold, d.v.s antagelig både en bred mellem grøft og en smal ydre grøft omkring højen. Spor af større udgravning midt i højen, dels større krster ca. 10 m i dia., hvor største delen af højens top er afgravet fra S. Større jorddynge ved SSØ fod. 2.krater fra udgravning af mulig centralgrav. Ligger lidt N for centrum, 3,5 m i dia., 0,8 m dybt, med omgivende jordvold omkring. Undtagen mod V hvor indgravningen er foretaget. Lav jorddynge ved NV-fod. Enkelte nye rodvælter på højen. Adskillige sten er synlige i røsen, 0,2-0,35 m store. V-lige ringvold noget forstyrret p.g.a. gamle rodvæltere. Zonen mellem højfod og ydre ring virker lidt bredere i V. Nylig ryddet for gran, en del grankvas henligger tilbage. Kun i V og SV enkelte unge ask, røn og eg tilbage. Brombærkrat og græs. Elmast ved SV fod. I gravfelt sammen med 9.1-6. Bør indgå i plejeplan, flot anlæg. Ejer: Benny Rasmussen Blemmegård Blemmelyngvej 15, Nylars Matr.nr. 28 a Tlf: 03-972316 ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig, velbevaret høj med omgivende grøfter og ringvold. Lignende anlæg omtalt i SB, men ingen andre kendte bevarede anlæg på Bornholm. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links