Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra SSV
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503310
Sted- og lokalitetsnummer
060106-77
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 14 m i NØ-SV, 11 m i NV-SØ. Foden firkantet afplø- jet. Velbevaret. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn flad Røse oppe paa et høit Bakkestrøg. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 14 m i NØ-SV, 11 m i NV-SØ. Foden firkantet afpløjet. Velbevaret. træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,25 x 13 x 11 m. I ager. Afpløjet til alle sider i en firkant, især i Ø. N.siden afpløjet VSV-ØNØ. Højen let affadet i V. ........ hel tæt med .... ved på højen. Fugle foderskærm opstillet tæt S for højen. Ca. 5 m Ø for højfoden er nyplantet 5 rækker ungfyr. På de alle sider omgives højen af græs og ca. 10 m fra højfoden af skov. Kun ager mod Ø, hvor nyplantningen er foretaget. Tæt bevokset med gl. fyr, lærk, gran, eg og røn, især på NØ-del. Enebær ved Ø-del, i S og V tæt hyben og brombærkrat og bevoksning af kirsebær. Ejer: Henry Thiesen, Birkevej 1, 3100 Rønne Pensioneret politiassistent. Tlf: 03-951138. Ny aftale. H.Thiesen lovede hen af vejen og inden 5 år at fjerne beplantningen. Træerne skæmmer ikke nævneværdigt, og en gradvis afvikling er derfor vurderet som acceptabel. Iflg. H.Thiesen er fredningen af højen ikke påført i tingbogen. Heller ikke .....fredning ! Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links