Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513348
Sted- og lokalitetsnummer
060104-295
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. 0,75 x 6 m. Stort krater i midten.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 1,5 m bred ringgrøft omkring. Nedgravning midt i højen, 2 m i dia x 0,2 m dyb. 5133:47 virker yngre end 5133:48. 2 løst liggende sten 0,4-0,5 m store NNV og Ø for højen. I ringgrøften. bevokset med ca. 40 årige fyrretræer, plantet enkel ung eg. Tæt underbevoksning af brombær og græs. Mange huller i skoven efter optagning af stød. Indgår i højgruppe sammen 5133:43-74 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterGravrøse
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links