Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51338
Sted- og lokalitetsnummer
060104-44
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 600 f.Kr. - 450 f.Kr.)

Original fredningstekst

Et areal, 75 m langt i Ø-V og 50 m i N-S, hvorpå omkring 50 lave røser. Den største røse er ca. 1 x 9 m; de fleste omkring 0,5 x 5-6 m; en del endnu mindre. I midten af de fleste røser findes en sænkning. I skov. Tilaktering af dokumente 1991 ***************************** Fr.nr. 5133:8 Gravplads med 32 gravhøje. Sb.nr. 44 Gravpladsens anlæg beskrives på tinglysningskalke m. nedennævnte løbe-nr. Fr.nr. 5133:43 Høj, 0,5 x 6 m. Mindre krater i centrum. Østfoden afskåret Løbe-nr. 1 af skovspor. Fr.nr. 5133:44 Høj, 0,2 x 5 m. Mindre krater i centrum. Løbe-nr. 2 Fr.nr. 5133:45 Høj, 0,5 x 6 m. Sænkning i top. Løbe-nr. 3 Fr.nr. 5133:46 Høj, 0,75 m høj, diameter 8,5-9 m. I centrum et ret stort Løbe-nr. 4 uregelmæssigt krater. Højen er noget forgravet. Fr.nr. 5133:47 Høj, 0,5 x 5 m. Krater i centrum. Løbe-nr. 5 Fr.nr. 5133:48 Høj, 0,75 x 6 m. Stort krater i midten. Løbe-nr. 6 Fr.nr. 5133:49 Høj, 0,4 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 7 Fr.nr. 5133:50 Høj, 0,4 x 5 m. I midten krater med en 0,5 m stor sten i S. Løbe-nr. 8 Fr.nr. 5133:51 Høj, 0,5 x 6 m. Lavt krater i midten. Løbe-nr. 9 Fr.nr. 5133:52 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 10 Fr.nr. 5133:53 Høj, 0,25 x 4 m. Stort krater i midten. Løbe-nr. 11 Fr.nr. 5133:54 Høj, 0,2 x 3 m. Stort krater i midten. Løbe-nr. 12 Fr.nr. 5133:55 Høj, 0,4 x 5 m. Løbe-nr. 13 Fr.nr. 5133:56 Høj, 0,3 x 4 m. Ujævn overflade. Krater i midten. Løbe-nr. 14 Fr.nr. 5133:57 Høj, 0,4 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 15 Fr.nr. 5133:58 Høj, 0,4 x 5 m. Løbe-nr. 16 Fr.nr. 5133:59 Høj, 0,2 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 17 Fr.nr. 5133:60 Høj, 0,6 x 6 m. Lavt krater i midten. Løbe-nr. 18 Fr.nr. 5133:61 Høj, 0,6 x 6 m. Krater i midten. Løbe-nr. 19 Fr.nr. 5133:62 Høj, 0,4 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 20 Fr.nr. 5133:63 Høj, 0,3 x 4 m. Krater i midten. Løbe-nr. 21 Fr.nr. 5133:64 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 22 Fr.nr. 5133:65 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 23 Fr.nr. 5133:66 Høj, 0,3 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 24 Fr.nr. 5133:67 Høj, 0,35 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 25 Fr.nr. 5133:68 Høj, 0,4 x 6 m. Krater i midten. Ujævn overflade. Løbe-nr. 26 Fr.nr. 5133:69 Høj, 0,6 x 6 m. Krater i midten. Løbe-nr. 27 Fr.nr. 5133:70 Høj, 0,2 x 3 m. Krater i midten. Løbe-nr. 28 Fr.nr. 5133:71 Høj, 0,2 x 3,5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 29 Fr.nr. 5133:72 Høj, 0,3 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 30 Fr.nr. 5133:73 Høj, 0,2 x 5 m. Krater i midten. Løbe-nr. 31 Fr.nr. 5133:74 Høj, 0,2 x 4 m. Krater i midten. Løbe-nr. 32

Undersøgelseshistorie

1869
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1871
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Røseplads, beskrevet i Kammerherre Vedels Afhandling om Bornholms ældre Jernalder (Aarb. f.n.Oldk. og Historie 1872 Side 118. Gravpladsen henligger endnu saaledes som den forefandtes da Kammerherre Vedel afsluttede Undersøgelsen her, enkelte Røser er endnu tilbage og længere mod Syd ses hist og her paa Bakkekammene enkelte flade Røser, et enkelt Sted troede jeg endog at finde Forhøininger af aflang Form (Skibssætninger?) men det var muligvis kun naturlige Forhøininger.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt Areal, 75 m l. i Ø-V, 50 m i N-S, hvorpaa omkring 50 lave Røser. Den største Røse er ca 1 x 9 m, de fleste omkring 0,5 x 5-6 m, en del endnu mindre. I Midten af de fleste Røser findes en Sænkning. I Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2004
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links