OS, set fra V
.
OS, set fra S
.
OS, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533449
Sted- og lokalitetsnummer
060305-79
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, ca. 1 x 15 m, på toppen af "Klinten". Flad top, ellers velbevaret. Græsklædt i løkke.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKlinten, en meget høi Klippebakke i hvilken et enkelt Punkt rager høit op over hele Omegnen. Oven paa dette Høidepunkt ligger en enlig flad Røse [sb.79A] ... Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, ca 1 x 15 m paa Toppen af "Klinten". Flad Top, ellers velbevaret. Græsklædt i Løkke.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav, noget udflydende røse. Beliggende på en smal, N/S-orienteret, tilbagestående rest af det lille klippemassiv "Klinten", hvis øvrige dele (ihvertfald Ø og V for røsen) er fjernet ved stenbrydning. I Ø går røsens fod helt til kanten af et ca. 10 m dybt, vandfyldt stenbrud, i V befinder kanten af et noget mindre, tørt brud sig få meter fra røsen men dækket af tæt slåenkrat. Af samme årsag måltes røsen kun i N/S. Jfr. journ. 6193/74, som formentlig er en dispensation til stenbrydning inden for § 53-zonen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links