Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281129
Sted- og lokalitetsnummer
160305-4
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,5 x 7 m. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse. Aflang rygform. Stenene er mest synlige i top og ned øst og sydøstsiden. Bevokset med store bøgetræer og lidt græs mellem en tynd stribe bøgeskov ud mod vejen og nåletræsplantering. På højens sydside er plantet ca. 5 ædelgraner og en enkelt rødgran (§12) og 15-20. Ædelgraner i 2 m's beskyttelseszone (§13) syd for en rød gran nord for. Ca. et par år gamle planter. Meldt til amt. En stump hulvej (ca. 30 m lang) ses ca. 10 m nord for foden af højen med retning mod 2811:28, i ØNØ-VSV retning. ** Seværdighedsforklaring ** Del af gravplads i Nim Skov
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumNåletræer og store bøgetræer på røsen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumStore bøgetræer og intet græsdække på røsen.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links