OS, set fra SØ
.
OS, set fra NV
.
OS, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533452
Sted- og lokalitetsnummer
060305-92
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,5 x 7 m. Lav sænkning i top. Lyngklædt i løkke.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn hel Samling større og mindre Røser [sb.92,92A-92B]. Den ene af disse [sb.92A] er egentlig en stor cirkelrund flad Brolægning 70 Fod i Tværmaal ganske af samme Slags som tre mærkelige runde fladthvælvede Brolægninger i Paulsker Lyng (med Bautastene i Midten). En anden af Røserne er randsat med meget store Sten. Anm. Disse Røser ere næppe af den almindelig Slags, de fortjene ved Tid og Leilighed en Undersøgelse. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, 0,5 x 7 m. Lav Sænkning i Top. Lyngklædt i Løkke.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav højning med sænkning i toppen, hvor en stor enebærbusk står. Røsens syd -og østside fandtes helt vandaliseret ved opbrydning, stenene lå kastet hulter til bulter på og uden for højen og havde efterladt svære kratere i det lille fortidsminde. Kontaktede gårdejeren på "Smørmosegård", en yngre mand, som havde købt gården for 7 år siden. Han oplyste, at han ikke vidste af at have fredede fortidsminder på sin jord, han var godt nok klar over at 5334-51 var en gravhøj, men ved overtagelsen af stedet havde han udtrykkelig fået oplyst, at der IKKE fandtes fredlyste fortidsminder på ejendommen. Indgravningerne i denne røse var dog sket før hans tid, men iøvrigt havde han tænkt sig at benytte den som opfyldning af et lille, lavt stenbrud umiddelbart vest herfor.! Nævnte stenbrud ( der iøvrigt nu fremtræder tilgroet som et smukt lille vådområde) var han allerede påbegyndt opfyldning af (§ 53 !) med byggeaffald.Jeg foreholdt ham det ulovlige heri og henviste ham til -evt. via kommunen -at søge opfyldningstilladelse hos fredningsnævnet. Opfyldningen skulle helst ske p.g.a. hans får, der fik ormelidelser ved at græsse i det fugtige område, sagde han. Jeg synes opfyldning ville være synd. Røsen bør restaureres ved retablering af stenene og pålægning af græstørv. 1986: Sv.Hansen, 5. kt, har vistnok i 1985 været på stedet for vurdering af restaurering. Kontakt ham. Eftersom lodsejeren ikke har søgt § 53-disp., vil han antagelig fortsætte opfyldning af stenbruddet og dermed overtræde § 53. Vi bør vel undersøge sagen og evt. påtale ? JGB *** SAGSBEHANDLERKOMMENTAR ''' 10/11-88: Stenbruddet stadig under opfyldning. Store mængder murbrokker og byggeaffald. Desuden er bygningen (læskure til får ?) opført. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links