OS, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533454
Sted- og lokalitetsnummer
060305-96
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 19 m. Noget afgravet fra alle sider med eftergro- ede skrænter. Sænkning mod SØ nær toppen. Kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn middelstor Gravhøi. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 19 m. Noget afgravet fra alle Sider med eftergroede Skrænter. Sænkning mod SØ nær Toppen. Kratbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, i ældre tid kraftigt hele vejen rundt. Tilsyneladende også noget forgravet i de centrale dele, som fremtræder meget ujævne. 3,5 x 24 m. Langs højfoden i Ø og især S, samt en smule i V, er deponeret meget store mængder marksten. I S er der tale om en 22 m lang, 3-4 m bred og ca. 1,5 m høj vold af sten, de fleste under mandsløftstørrelse, dog adskillige langt over. Volden fortsætter yderligere rundt langs højens Ø-side og fader her ud. I stenbunkerne indgår en smule tegl -og leca-sten, men stenhenlæggelserne må være begyndt for mindst 15-20 år siden. Stenbunkerne burde fjernes ved plejeforanstaltning. Derved ville højen komme til at fremtræde ganske smuk, trods sin noget deforme stand. På højens NØ-fod ses en smule jernaffald (et par gamle harver m.m.) Antraf lodsejeren (fra det lille husmandssted ØSØ for højen) i fuld gang med at dynge flere sten på den sydlige bunke. Han var, sagde han, helt sikker på at højen ikke var fredet. Jeg belærte ham om, at det var den, og om at stendyngerne således var ulovlige. Han havde tidligere fjernet 2 lignende bunker ved højen, det var også meningen, at disse bunker skulle væk, dog først når føret muliggjorde tilkørsel med lastbil, d.v.s. efter en periode med barfrost. Dette kan altså vare flere år. Orienterede desuden lodsejeren om, at nye stenbunker ikke kunne tolereres, når disse var fjernet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links