Oversigt
.
Oversigt mod NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53333
Sted- og lokalitetsnummer
060304-16
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Tingl.:8/12 1891, Rønne byråd. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Lav røse, ca. 0,33 x 10 m, affladet. Midt på den står en bautasten, "Ørnestenen", 1,75 m høj. I skov. (Fredningen 1891 omfatter bautastenen og 2 m jord til alle sider).

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Røse med en derpaa staaende Bautasten, som kaldes Ørnesten.. ..
1891
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 5333:3, Status: A
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Røse, ca 0,33 x 10 m, affladet. Midt paa den staar en Bautasten, "Ørnestenen", 1,75 m høj. I Skov. (Fredningen 1891 omfatter Bautastenen og 2 m Jord til alle Sider.)
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten, stående. 1,8 x 1,5 x 0,8 m. Dimensioner som angivet i målsrubrik ovenfor. Er muligvis omgivet af en svag højning (den i fredningsteksten omtalte "lave røse, 0,33 x 10 m") hvis nøjere afgrænsning (eller eksistend overhovedet) er så tvivlsom, at måling ikke fandtes forsvarlig. En 10-15 årig, meget tæt granplantning går i N så tæt på bautastenen som 3 m og udgør i givet fald en ulovlig tilplantning af røsen (såfremt denne da eksisterer) og dens omgivelser. Røsens yderst tvivlsomme karakter taget i betragtning vil tilplantningen dog ikke blive påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** En monumental bauta, smukt beliggende på naturlig højning (hvorpå muligvis røse), friholdt i skovplantning og direkte synlig/tilgængelig fra amtsvej.
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiØrnestenen er en bautasten med mål 1,6 x 1,0 m ved basis og højde 1,7 m. Den står på en højning i en lysning i skoven tæt ud til Søndre Ringvej. Der er en fredningssten af granit på stedet. Sagn: Stenen vender sig, når den lugter nybagt brød.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links