Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533327
Sted- og lokalitetsnummer
060304-21
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5333-2 til 7 og 5333-27 til 33. Høj, ca. 0,3 x 8 m. Sænkning med 3-4 m i midten. Fritliggen- de i nyryddet plantageareal. Højen er beliggende på samme strandvold, hvorpå også sb. 16- 19. Den ligger 50 m øst for sb. 16 og indgår på en række sammen med sb. 16 til den ene side, sb. 17-19 på den anden.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 0,3 m høj og ca. 8 m i tværmål. Sænkning med 3-4 m diameter i midten. Fritliggende i nyryddet plantageareal. Højen er beliggende på samme strandvold, hvorpå nr. 5333.2, 3, 4, 5 og 6 [sb.16A,16-19] ligger. 50 m øst for nr. 3 [sb.16].
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom "røsen§ fremtræder nu, virker den som en lidt aflang højning, hvis afgrænsning til alle sider er mere eller mindre usikker, bl.a. fordi en 10-15årig granplantning går helt frem til eller op på højfoden. 0,4 x 9 x 8 m. Overfladen er ujævn og tuet, med en svag fordybning i N. Ingen synlige sten. Kraftig påvækst af birk fra stabber efter nedskæring. Tæt kaprifoliekrat. NB: Fredningstekstens omtale af, at denne høj samt 5333-4-6 skulle være beliggende på en STRANDVOLD er ren tågetale. De nævnte høje ligger ganske rigtigt på en åslignende højning men ca. 20 m over nuværende strandlinie og med en foranliggende, glacial smeltevandsslette (Rønne lufthavn). "Strandvolden" må tolkes som et senglacialt smeltevandsfænomen. Bevoksning: 1985: Mos og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links