Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3208186
Sted- og lokalitetsnummer
170908-499
Anlæg
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,3 x 3,0 m - i skov.

Undersøgelseshistorie

1976
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpmåling af røser foretaget af Erik Jørgensen i samarbejde med foreningen "Sønderjyllands amatørarkæologer". Sb.499 er udgravet og rummede en brandgrav fra førrom. jernalder per.I.
1976
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRAS ønsker at færdiggøre påbegyndt udgravning af to røser [sb. 499 og 511].
1984
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRøse, 0,3 x 3,0 m - i skov.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links