Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533658
Sted- og lokalitetsnummer
060201-120
Anlæg
Gravrøse, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning i gang 1994: ************************

Undersøgelseshistorie

1896
Museal udgravning - Det Kulturhistoriske Centralregister""Balke Mark" kaldes en stor lynggroet Strandmark i Bodilsker Sogn. Paa et Areal af et Par Tusinde Alens Længde langs Stranden og med en Brede af c. 800 Alen bestaar Jordbunden af rullede Strandsten,...Langs Ryggen af disse Stenvolde fandtes der ifølge en af lærer Jørgensen i Foraaret 1896 foretagen Undersøgelse en stor Mangfoldighed af "Strandgrave", formentlig mange Hundrede,...Under Overfladen fandtes for det meste en Ramme af større Sten eller af Sandstensplader...Der undersøgtes 15 Grave, men af Oldsager fandtes Intet uden nogle ukjendelige Rester af Jern og nogle faa stregeprydede Potteskaar. Ubrændte Ben iagttoges flere Gange men derimod intet Spor af brændte Ben."
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmråde med yngre jernalders kraterrøser i strandvold besigtiget efter anmodning fra Danmarks Naturfredningsforening.
1975
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om fredning af arealet.
1975
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKopi af brev til kommunen om fredningen, og altså ikke tinglysningsdokumentet. Det er således uklart om der er tale om en arealfredning eller blot punktfredning. De 26 røser er både fredet under et hovednummer (5336-58) og punktfredningsnumre.26 røser fredet med hovednummer 5336-58, som omfatter løbenumre 1-26 (fr.nr. 5336-32 - 5336-57), jvf. kortkopi i sagen.
2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links