Oversigt - røset set fra S
.
Oversigt - røset set fra V
.
Oversigt - røset set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310929
Sted- og lokalitetsnummer
170909-32
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravanlæg. Det nordlige anlæg a: Stenrøse, diam. 8,5 - 9 m, højde fra 0,70 m (regnet fra omgivende terræn mod N) til 1,30 m (regnet fra V). Røsen er let hvælvet og består af hånd- til hovedstore og noget større sten, med en delvis markeret, uregelmæssig randstenskreds af gennemgående hovedstore og lidt større sten. Der ses 35-40 større sten og en del mindre i randstenskredsen. Umiddelbart op til sydsiden af anlægget a ligger gravanlæg b, bestående af en oval, flad belægning af håndsten og lidt større sten i eet lag, ca. 3 x 2,4 m, med største udstrækning i Ø - V. Omkring den ovale stenlægning et stenfrit bælte, 0,6 - 0,8 m bredt, og uden om dette en lidt uregelmæssig kreds af hovedstore og lidt mindre randsten, diam. 4,5 - 4,9 m. Der er beva- ret 27 randsten; 4 - 5 sten mangler i vestsiden, 3 - 4 mod NØ, hvor der fin- des en sekundær grav i selve randstenskredsen. Denne sidste grav består af granitskærver i flere lag, 1,60 x 1 m, orienteret i VNV-ØSØ. 2008: Gravanlæg b = sbnr. 32, frnr. 310929.

Undersøgelseshistorie

1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 røser [sbnr. 18,32].
1968
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Gravanlæg) Umiddelbart op til sydsiden af anlægget a [sbnr.18] ligger gravanlæg b [sbnr.32], bestående af en oval, flad belægning af håndsten og lidt større sten i eet lag, ca. 3 x 2,4 m, med største udstrækning i Ø-V. Omkring den ovale stenlægning er stenfrit bælte 0,6-0,8 m bredt, og uden om dette en lidt uregelmæssig kreds af hovedstore og lidt mindre randsten, diam. 4,5-4,9 m. Der er bevaret 27 randsten, 4-5 sten mangler i vestsiden, 3-4 mod NØ, hvor der findes en sekundær grav i selve randstenskredsen. Denne sidste grav består af granitskærver i flere lag, 1,60 x 1 m, orienteret i VNV-ØSØ."
2008
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links