Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240934
Sted- og lokalitetsnummer
130305-47
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 12 x 1 m, ødelagt ved mange gravninger. Lyngklædt, syd for gården. Bør udgraves. C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: **************************************** Høj, 1,2 x 13 m. Overfladen noget ujævn efter gamle gravninger og rodvæltere.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 4-5 F. høi, mange Haandsten, kun mindre Beskadigelser. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1926
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMindre Høj, en Del udgravet. Fund fra Bronzealderen. Højen indeholder kun smaa Haandsten, der alle er ildskørnede efter Brænding, mellem Stene findes Aske og Trækul.
1926
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 12 x 1 m., ødelagt ved mange Gravninger. Lyngklædt. S. f. G. [Gaarden]. Bør udgraves.
1937
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Fladt hvælvet høj med noget ujævn overflade som følge af gamle (små) gravninger og stormfældede fyrretræers opvæltede rodkager. I det store og hele virker højen dog ganske intakt, og som den fremtræder idag, forekommer det overdrevent, når fredningsteksten beskriver højen som "ødelagt". Ikke fotograferet på grund af dårlig overskuelighed (krat). Tinglyses. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1991
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lyng og små løvtræer.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links