Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240935
Sted- og lokalitetsnummer
130305-48
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 14 x 1 m. Hele det indre af højen bortkørt og opbrudt. I plantage. Højen tinglyst 1991 med følgende tekst: ************************************** Høj, 1,6 x 15 m. Større forstyrrelse i midten, hvorfra en ca. 1,5 m bred og indtil 0,5 m dyb rende fører ud til højranden i sydvest.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 3-4 F. høi, dannet om Toppen af en lille Høining. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1926
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid25 [sb.48]. Gravhøj, udgravet. Kun en enkelt Grav. Ingen Urner, Liget synes at være brændt paa Baal i selve Højen. Fund: et Bronzespyd, der med to Nagler har været fæstet til en Spydstage.
1926
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 14 x 1 m. Hele det indre af Højen bortkørt og opbrudt. I Plantage. S. f. Gaarden.
1937
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2409:35, Status: C
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Stærkt forstyrret høj, hvis centrale del er helt eller delvis omgravet - dog tilsyneladende ikke til højbunden, eller i så fald atter næsten tilkastet. Fra centralforstyrrelsen fører en ca 1,5 m bred og intil 0,5 m dyb rende ud til højranden i SV. To mindre stendynger fra opbrydning af højfylden ses hhv. S forcentralforstyrrelsen og ved den sydlige højfod. Ikke fotograferet p.gr.a. ringe oversigtsmuligheder. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1991
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den ene af de to tidligere registrerede stendynger ligger dog ved sydfoden, og den anden ligger øst for centralforstyrrelsen. Højen er bevokset med græs, lyng, store bøgetræer og grantræer.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. I skov. Som beskrevet tidligere er højen meget ødelagt af gamle gravninger. Tæt bevokset med både løv- og nåletræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links