OS, set fra SSV
.
OS, set fra SSØ
.
OS, set fra SSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
513555
Sted- og lokalitetsnummer
060405-85
Anlæg
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Udspecificering af gravpladsens røser og stenlægninger ******************************************* 5135:55 Kraterrøse, 0,25 x 9 m. Krateret ca. 0,7 m dybt med en diameter på 2,5-3 m. Tingl.: 17/8 1894, gdr. Laurits Andreas Holm, Salenehus. Sølvbæger. Afmærkn.: 4 MS, 1894, lærer J.A. Jørgensen. Et stykke strandmark, ca. 36,5 x 106 m, med 13 større og mindre røser, en af dem 12-13 m i tværmål. Rettelse til dokument tinglyst 21. december 1994

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravplads ved Salene Bugten. Det er Voldgrave, det vil sige Stendynger i Form af en cirkelformet Stenvold inden for hvilken Graven saa findes. Disse Grave indeholde ubrændte Skeletdele fra den ældre Jernalder. Gravpladsen blev i Sommeren 1880 undersøgt af Kammerherre Vedel og mig og Beretningen herom findes i en af mig til Museet indsendt beskrivelse af den Slags Grave.
1880
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt Stykke Strandmark, 350 x 120 med 13 større og mindre Røser, 1 af dem 12-13 m i Tvm.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Museal rekognoscering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOpmåling med theodolit af fortidsminderne ved Salene.
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links