Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411312
Sted- og lokalitetsnummer
230101-93
Anlæg
Gravrøse, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Nørreskov, afd.90 (art.nr.1, pcl.30/4, kortbl.6) Gruppe af småhøje og stenlægninger over et areal af ca. 100 x 150 m (som bør arealfredes). (Glob har, iflg. Raben, foretaget en opmåling af arealet med alle småhøje og stenlægninger på).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGruppe af Smaahøje, ganske som Nr. 17 under Egen Sogn, liggende tæt sammen paa et jævnt Terræn nær Brinken mod Stranden. Een af dem er undtagelsesvis ret anselig, 1,50 x 9,50 m, af smuk, kuplet Form, af de øvrige er de største omkring 0,50-0,75 x 5-6 m, de fleste endnu mindre. Som udprægede og utvivlsomme "Høje" kan tælles i det mindste 13, men flere lave Højninger imellem dem er muligvis ogsaa "Høje". - Højene synes for en stor Del dyngede op af Strandsten. Ved de større ses eller mærkes langs Randen Sten som af en Stenkrans. I en enkelt har der været gravet. De andre er alle urørte. Se Fotografi Pl. VIII. [Højene hørte oprindelig under Notmark sogn, hvor de havde Sb. nr. 8. Ved fredningsberejsningen blev de overført til Egen sogn og fik Sb. nr. 93-125, men uden opmåling eller beskrivelse af de enkelte anlæg. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNogle høje udgravet af H.C.Broholm, højgruppen opmålt og beskrevet af J.Raben. Høj 1: Røse 5,35 x 0,72 m, med en fodkreds af større sten. På den oprindelige overflade under højmidten fandtes en brandplet med brændte ben og nogle forrustede jernsager.
1951
Privat opsamling - Haderslev Museum
1951
Museal udgravning - Museet på Sønderborg SlotSagn om "Svenskegravene", fortalt til J.Raben 1915: Svenske sørøvere landede engang i gamle dage ved Nørreskoven for at hærge og plyndre egnen. Men de alsinger folk drog ud og dræbte mange i en hård kamp. Svenskerne, der først flygtede over havet, kom den følgende nat tilbage for at begrave deres døde på stedet, hvor de faldt, sammen med deres døde høvdinger. Gravene skal være de små jordhøje nær stranden i Havrekobbel. En anden meddeler fortalte 1912 Raben, at det skulle være faldne fra svenskekrigen, de lå i højene, og at en svensk fører skulle ligge under "Bjørnsstenen" (sb. 148). Der skal have stået en lignende, oprejst sten få meter derfra, men den skulle være styrtet ned på stranden omkring 1865-70.
1951
Anden transaktion om genstand - Haderslev Museum
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlere af "Svenskegravene" undersøgt af P.V.Glob og J.Raben 1951-55.
1951
Museal udgravning - Moesgård Museum
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot26-58 Tuegrave (grå) 33 småhøje. Røser - i folkemunde kaldes de "Svenskegrave". 4-6 m i tværmål, indtil 1 m høje. Flere tuer er forstyrret ved tidligere gravning.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGruppe af småhøje og stenlægninger over et areal af ca. 100 x 150 m. Glob har, ifølge Raben, foretaget en opmåling af arealet med alle småhøje og stenlægninger på. [Jvf. 625/55].
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Ved udtynding tilstræbes fjernelse af al opvækst på tuerne. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1988
Uspecificeret museal aktivitet - Haderslev MuseumGravplads (sb 93-123), yngre jernalder. Høje Yngre jernalder. Undersøgelse ved P.V.Glob 1951-1955.
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterRøse, jævnt kuplet, 4-5 m i diam. 0,4-0,5 m h. En stor sten i nordsiden.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der vokser ikke træer på tuerne men hele området er dækket af tæt skov og det er svært at danne sig et overblik over pladsen. Området burde friholdes for skovvækst og det var ønskeligt med skilte og informationstavle til pladsen.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links