Bautasten på røsen, set fra SØ
.
Oversigt, set fra S
.
OS, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533450
Sted- og lokalitetsnummer
060305-69
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/7 1934, gdr. Herman Rasch og hustru. Afmærkn.: MS 1936, lektor Lind Røse, ca. 1,5 x 22 m. Uregelmæssig overflade. På røsen står en bautasten. Græsklædt med træer, hvoraf 5 ege er indbefat- tet i fredningen, i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Røse paa hvilken der laa en halvomfalden Bautasten. Den blev genopreist 1876. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, ca 1,5 x 22 m. Uregelmæssig Overflade. Paa Røsen staar en Bautasten. Græsklædt med Træer, hvoraf 5 Ege er indbefattet i Fredningen, i Ager [j.nr.557/34].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, beliggende i udyrket klippeløkke med gammel træbevoksning og bundvegetation af græs og urter. 2 x 18 x 15 m. Røsens overflade er meget uregelmæssig og ujævn efter vistnok flere indgravninger, hvoraf en særlig stor ses i S-siden. Beliggende på skrånende terræn, hvorfor selve røsens højde varierer fra 0,7 m (i N) til ca. 2 m i S. SV for røsens toppunkt står en 1,9 m høj og 0,9 x 0,4 m stor, meget flot bautasten, bredere øverst end nederst og med en plan side mod S. Stenskoningen ses tydeligt, jfr. foto. Der er (formentlig i 1984) plantet fyr på græsarealer Ø, V og N for røsen helt ind til og (i N ) sågar en smule op PÅ højfoden. Kontaktede d. 29-4-1985 den nuværende lodsejer, gdr. Ingvar Kofoed, Spidlegård, og meddelte ham, at hans fyrreplantning omkring fortidsmindet var ulovlig og skulle fjernes. Heri indvilligede han, omend yderst modstræbende. Planterne fjernes inden 1. sept. 1985. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for den flotte bautasten. Ville ved pleje (nænsom udtynding af bevoksning PÅ og S for højen) blive synlig fra amtsvej i S og kommunevej i V og ville derved blive af særlig landskabelig virkning. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links