den afdækkede røse i midten, set fra vest
.
højen set fra NV
.
højen set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32208
Sted- og lokalitetsnummer
030110-157
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,25 x 14 m. Træbevokset. I midten afdækket en sten- røse, bestående af mindre sten i toppen og større flade sten i siderne.

Undersøgelseshistorie

1925
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFremgravet af Chr. Lerche, der kun fandt br. ben i midten af røsen.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1,25 x 14 m. Træbevokset. I Midten afdækket en Stenrøse bestaaende af mindre Sten i Toppen og større flade Sten i Siderne.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1,5 x 20,0 x 17,0 m. Større høj, hvor der i midten er afdækket en røse. Røsen er i midten bygget op af mindre sten, mens der ved siderne ses større flade sten på højkant. Selve røsen måler 4,5 x 4,0 m. og er ca. 1,5 m. høj. Fra røsen og ud til jordhøjen ses en 1 m. bred og 1 m. dyb grøft. En skakt fører ind til røsen fra N. Jordhøjen danner en ca. 4 m. bred jordvold omkring røsen. Bevokset med enkelte høje, gamle bøgetræer. ** Seværdighedsforklaring ** Informationstavle om røsen på Arnæs burde opstilles, idet selve røsen her ses afdækket. Kun adgang til fods. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links