stenen set fra sydøst
.
stenen set fra øst
.
indskriftstavle
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38041
Sted- og lokalitetsnummer
210102-69
Anlæg
Gravsten, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. Den tilhuggede bautasten i granit er 161 x 90 x 27-53 cm stor. På forsiden er indsat en rektangulær indskriftstavle, der er 52 x 41 cm i sortgrå granit. Over indskriftstavlen er påsat en cirkulær 42 cm stor marmorplade med våbenskjold. Teksten på indskrifttavlen: H. H. Biehl aus Seth. 2. Schlesw.-Holst. Jäger-Corps, J. C. Jansen aus Nortoft in Schlesw.-Holst. Drag. - Reg. gefallen im siegreichen Treffen bei Bröns am 22. Jan. 1848 gedenkt derer die in Lieb und Treu Für Schleswig-Holsteins Recht im Kampf gefallen! Gewidmet von Kampfgenossen und Kameraden den 22. Jan. 1893.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst. Lys rød 161x90x27-53 cm stortilhugget bautasten i granit. På forsiden er indsat rektangulær indskriftstavle 52x41 cm i sortgrå granit. Over indskriftstavle er påsat en cirkulær 42 cm stor marmorplade med våbenskjold. Indskrift: H. H. Biehl aus Seth. 2. Schlesw.-Holst. Jäger-Corps, J. C. Jansen aus Nortoft in Schlesw.-Holst. Drag. - Reg. gefallen im siegreichen Treffen bei Bröns am 22. Jan. 1848 gedenkt derer die in Lieb und Treu Für Schleswig-Holsteins Recht im Kampf gefallen! Gewidmet von Kampfgenossen und Kameraden den 22. Jan. 1893. Ifølge Martin Frankes krigergravsmateriale blev den nuværende gravsten opsat på 50-årsdagen for sammenstødet mellem en slesvig-holstensk kommando og ca. 200 dansksindede bønder.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links