Brohullet set mod vest
.
Brohullet set vest
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
451822
Sted- og lokalitetsnummer
090306-143
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatr. vejareal. "Høje Bro". Broen er opført af groft tilhugne granitsten i 1 a 2 skifter. Gennemløbet er ca. 11 meter langt og måler ca 0,90 x ca. 1,05 m. Den vestlige del af anlægget er udvidet i nyere tid, og facaden har her skrånende fløjmure parallelt med vandlø- bet. Bunden er lagt af flade sten (heller). Den asfalterede vejbane over broen er ca. 1 m høj. Fredningen omfatter brokonstruktionen i sin helhed, hvorimod vejbanen ikke er omfattet af fredningen. Broen er beliggende på kommunal bivej nr. 75, Hedevej. Dette mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Almindelig vedligeholdelse er tilladt.

Undersøgelseshistorie

1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Højebro". Selve broen forefundet som beskrevet i fredningsdeklaration af 26. okt. 1981. Imidlertid er åløbet (siden ? - i hvert fald inden for det sidste par år) ved rørlægning forlagt S for broen, der således nu står helt tørt. Det er berejseren uklart, om det skete er en krænkelse af fredningen ? To store kampesten er ulovligt henlagt ved det østre indløb.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links