Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra nord
.
Fortidsminde med gravhøj liggende på en naturlig højning set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45189
Sted- og lokalitetsnummer
090306-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

En af "Maglehøje", 4 x 20-22 m. Gange og bænke. Muret kælder i N-siden. I have.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Bakkeryggen syd for Gaarden har ligget tre Høje, Maglehøjene kaldede. Af den ene [sb.9] er kun en svag Tomt tilbage, den anden er indtaget i Gaardens Have [sb.7], den tredje [sb.8] er halvt bortgraven fra Vest. - Fylden i denne bestaar af rødt Ler og Sten og menes af Lodsejeren snarest hentet i den flade Jord om Noret. Højen er nu c.4 Al. høj, men skal vise Spor til tidligere at have været under Plov. Ved Bortgravningen af dens vestlige Del fandtes en 1 1/2 Al. l. 1 Al. br. Dynge Haandstene i Retningen S-N i den indeholdt 3-4 "grønne Tombaks" -knapper og omtr. lige saa mange glatte Haandledsringe. Knoklerne var aldeles fortærede, naar undtages Emailleskorpen til 9 Tænder. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1875
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn af "Maglehøje", 4 x 20-22 m. Gange og Bænke. Muret Kælder i Nordsiden. I Have.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBronzealders storhøj beliggende på bakketop i have. I ældre tid stærkt forgravet ved indretning til lystanlæg med udsigtsplatform og -bænk, flagstangsplads og omløbende, indgravede gange og trapper. I N-siden en cementstøbt grønsagskælder, på SV-siden en helt sammenstyrtet fjerkrægård af trådnet og eternit. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en gravhøj, der ligger i have. Højen ligger på en naturlig højning, hvori er indsat muret kælder og omsat stengærde. På højen er der ar efter rodvæltede træer.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links