Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
451817
Sted- og lokalitetsnummer
090306-8
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stammekiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Plankekiste, Jernalder (dateret 70 e.Kr. - 174 e.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, ca. 10 x 11 m, 3 m høj, stejlt afgravet på alle sider.

Undersøgelseshistorie

1875
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Bakkeryggen syd for Gaarden har ligget tre Høje, Maglehøjene kaldede. Af den ene [sb.9] er kun en svag Tomt tilbage, den anden [sb.7] er indraget i Gaardens Have, den tredje [sb.8] er halvt bortgraven fra Vest. - Fylden i denne bestaar af rødt Ler og Sten og menes af Lodsejeren snarest hentet i den flade Jord om Noret. Højen er nu c. 4 Al. høj, men skal vise Spor til tidligere at have været under Plov. Ved Bortgravningen af dens vestlige Del fandtes en 1 1/2 Al. l. 1 Al. br. Dynge Haandstene i Retningen S-N. Den indeholdt 3-4 "grønne Tombaks"knapper og omtr. lige saa mange glatte Haandledsringe. Knoklerne var aldeles fortærede, naar undtages Emailleskorpen til 9 Tænder.
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 10 x 11 m, 3 m høj, stejlt afgravet paa alle Sider.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 4518:17, Status: C
1986
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningFredningsstyrelsen har ved det igangværende tilsyn af landets fredede fortidsminder konstateret,at den såkaldte C-høj 4518:17 ikke mere er omfattet af Naturfredningslovens § 48.
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links