Befolkningsudviklingen i Taastrup og Høje Taastrup 1921‑2018. 1965‑98 er Taastrup og Høje Taastrup opgjort som del af hovedstadsområdet.

.
Den store Høje Taastrup Kirke, der ligger på en høj midt i den gamle landsby, opførtes i 1100-tallet som en romansk bygning. Kirkens nuværende udseende skyldes især en række om- og tilbygninger i senmiddelalderen, hvor koret blev forlænget mod øst og tårnet opført.
.

Høje Taastrup blev i begyndelsen af 1970’erne en del af hovedstadens 1. etapeplan, der skulle sikre hovedstadsregionens udvikling. Efter års venten blev City 2 opført 1974‑75 uden stationsnærhed. Byens overordnede plan blev til på baggrund af Jacob Blegvads Tegnestues konkurrencevindende projekt fra 1978. Projektet omfattede bynær bebyggelse med blandet erhvervs- og boligbyggeri samt plads til omkring 2.000 indbyggere ved den planlagte station, en 2. og 3. etape for boligområder lidt fjernere fra stationen og 4. etape med industri og godsbanegård. Taastrupborgere protesterede mod de nye centerplaner, men landsbyen Høje Taastrup blev kun bevaret i begrænset omfang, herunder den romanske Høje Taastrup Kirke samt et par huse og gårde.

I 1980’erne blev Torstorp anlagt syd for City 2. Bebyggelsen i den helhedsplanlagte boligby er karakteriseret ved en blanding af boligtyper og ejerformer, skole og institutioner. Boligkvarteret er opdelt i fire forskellige byenheder og omkranset af et skovbælte, som trækker grønne kiler ind imellem de enkelte enheder.

Høje Taastrup Amtsgymnasium (nu Høje-Taastrup Gymnasium) blev indviet i 1981. I begyndelsen af 1980’erne blev det nye rådhus opført af Robert E. Rasmussen. Høje Taastrup Station blev indviet i 1986 efter 25 års forsinkelse.

Juleindkøb i City 2 i 1975.

.

Videre læsning

Læs mere om Høje Taastrup

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie