Højen
.
Højen
.

Højen ligger på Højensvej 6 i Frederikshavn Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Huset er opført i 1917 af skibsmægler C. Thomsen efter tegninger af arkitekt Knud V. Engelhardt. Huset fik i 1919 tildelt Foreningen til Bedre Byggeskiks godkendelsessten for hustyper. Huse i Skagen I, Højen og Vesterby. Bedre byggeskik blev stiftet i 1915 og foreningens formål var at styrke den typiske, danske arkitekturtradition. Der var fokus på det enkle og fornuftige med godt håndværk og materialer af høj kvalitet uden unødigt pynt.

Beskrivelse

Bygningen ligger højt på en bakketop i Gammel Skagen, tæt på Vesterhavet. Bygningen er grundmuret og opført i én etage med fritliggende gavle mod øst og vest samt et grundmuret, tilbygget udhus ved sydsidens vestlige del. Bygningen står på en meget høj, sorttjæret og fremspringende sokkel, der går op til vinduernes underkant. Over soklen fremtræder alle mure rødkalkede. Den murede gesims har hulkehlsprofil. Vinduerne er alle oprindelige og sidder i rødkalkede murfalse, der spænder fra sokkel til gesims. Alle vinduer er hvidmalede og torammede med to brede sprosser i hver ramme. Midt på den sydlige langside findes en ældre, hvidmalet, tofløjet fyldingsdør med tre ruder og tre fyldinger i hvert fløj. I vestgavlen ses en hvidmalet fyldingsdør og i udhuset findes to lignende.

Taget er et heltag belagt med nyere, røde tegl. I midten af tagryggen ses en diagonalstillet, sorttjærret skorstenspibe og i tagfladen mod nord findes et nyt større tagvindue. Taget har et lille udhæng og der er ingen tagrender. Det tilbyggede udhus mod syd har et lavt halvtag og fremtræder i øvrigt som hovedlængen. På bygningens østgavl findes en indmuret godkendelsessten fra foreningen Bedre Byggeskik.

Indvendigt er bygningens oprindelige grundplan bevaret. Mod vest ligger et køkken, to værelser med håndvaske og et toilet, mens hele den østlige del udgøres af en gennemgående stue. Den midterste del indeholder et trapperum med en trappe til tagetagen, der har et værelse i hver gavl. Stort set alle overflader på gulve, vægge og lofter samt alle bygningsdetaljer er originale.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens tilbagetrukne placering på byens højeste punkt, hvilket giver en unik udsigt over byen, stranden og havet. For at nå til bygningen på bakketoppen må man gå ad en af de støbte trapper, der fører fra gaden til huset, som er omgivet af et indsigtsbeskyttet haverum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig bygningen som værende en af Bedre Byggeskiks godkendte hustyper, hvilket fremgår af tavlen 1917 Arkitekt K-V-E, der står for Knud V. Engelhardt, og af på østgavlen, hvor der står: Landsforeningen bedre byggeskik godkender denne hustype anno 1919. Dette hus har med sin genkendelse i 1919 været med til at sætte standarten i de første år af foreningens virke. I bygningen er både ude og inde bevaret de oprindelige materialer, herunder teglstensgulve, trægulve, pudsede vægge og lofter samt udskårne bygningsdetaljer i træ. Disse bygningsdetaljer, der ses eksempelvis omkring vinduer, døre, køkkenelementer, trappen og pejsen, er alle udført efter et enkelt formudtryk, der får bygningen til at udmærke sig som et hus af perioden Bedre Byggeskik.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til den enkle og velproportionerede form hvor alle elementer og detaljer er minutiøse gennemarbejdet, så der skabes en yderst enkel og personlig stil, der tager udgangspunkt i den danske arkitekturtradition. Facadens opbygning af få, enkle midler skaber et virkningsfuldt og stærkt bygningsværk, der særligt markerer sig med den høje sokkel. Tillige skaber soklen en skarp overgang til den øvrige facade og bygningen får en horisontalt deling. Den øverste del af facaden, med vinduerne der spænder mellem sokkel og gesims, giver en rolig og afstemt takt. Samtidig bryder den skråtstillede skorsten med de ellers rette linjer.

Alle bygningselementer, herunder pejsen, trappen, senge, skabe, døre, greb, gerichter, paneler samt vinduerne med sprosser, karme og poster, er formgivet efter samme grundliggende principper om organiske og afrundede former. Dette afspejler arkitektens interesse for design i alle niveauer. Tillige kan inspiration fra arkitekt Thorvald Bindesbøll aflæses i arbejdet med de udskårne trædele og kontrastfulde farver. Det mønsterbelagte teglstensgulv har endvidere værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links