Faktaboks

H.G.F. Holm
Født
23. april 1803, Berlin
Død
1. maj 1861, København
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

H.G.F. Holm startede sin løbebane i faderens fodspor som grafiker og illustrator. Som oldsagstegner har han utvivlsomt gået i en god skole hos museumsmanden C.J. Thomsen, der fordrede den største videnskabelige akkuratesse. Denne egenskab præger også H.s omfattende topografiske produktion, der udgør det centrale og mest selvstændige i hans oeuvre. Fra begyndelsens samvittighedsfulde sirlighed og omhyggelige detaljerigdom frigjorde han sig efterhånden og udviklede sig til en stor kunstner inden for sin genre.

Med inddragelsen af akvarelteknikken voksede han ud over faderens metier som tegner og kobberstikker og opnåede i løbet af få år en virtuos beherskelse af den vanskelige akvarelteknik. H. havde stof i sig til en landskabsmaler, men antagelig af afsætningsgrunde koncentrerede han sig om de mere gangbare by- og omegnsprospekter. På stedet udfærdigede han blyskitser, som hjemme blev kopieret, ofte i flere eksemplarer med let varieret staffage og detaljer. Sidenhen gik han over til at seriefremstille nogle motiver i konturstik, som herefter blev farvelagt med akvarel. Motiverne er hentet fra hovedstadens torve og pladser, de offentlige bygninger (slotte, kirker, Råd- og Domhuset, Børsen, Universitetet, Toldboden, byportene, acciseboderne) og partier fra de grønne volde samt Langeliniepromenaden foruden billeder fra byens mondæne strøg (Frederiksstaden og Kronprinsessegaden). Hertil kommer udsigter fra Nikolaj Tårn og Rundetårn. Ud over disse generelt salgbare motiver fremstillede H. adskillige prospekter af mindre almen karakter, utvivlsomt på bestilling. Også byens idylliske opland hjemsøgtes for at skildre de kongelige slotte, borgerskabets landsteder, såvel som forlystelser og gæstgiverier m.m.

H. fastholdt i henved 40 år disse to motivverdener: Den kgl. residensstad og dens opland. De udgivne serier blev genudsendt flere gange, efterhånden i svagere tryk, f.eks. i E.C. Monraths Magazin for Ungdommen, 1839-40, og dettes efterfølger Cosmorama, 1840-43. Endnu så sent som i 1848 fandt nogle af pladerne genanvendelse i Nyt Magazin for Natur og Menneskekundskab. Mange af motiverne er desuden kopieret af ringere grafikere som A. Hansen, R.C. Nielsen og A. Lillienberg. En del prospekter blev malet på varer fra Den kongelige Porcelainsfabrik, navnlig kopper. Også på de populære engelsk fremstillede kaffe- og thestel i fajance overførtes H.s prospekter. De træffes endelig på tidens yndede malede metalbakker. Trods H.s store flid og produktion led han under konstant pengemangel. Dette, kombineret med ulykkelige familieforhold, medførte, at han søgte flaskens kortfristede trøst. Den onde cirkel betød lave priser, og han lød tilnavnene Stille- eller Fattig Holm. Uanset dette har hans mange efterladte små billeder meget betydelig værdi. Dette gælder topografisk og kulturhistorisk, fordi de tilsammen udgør vort bedste billede af guldalderens København, hvad angår såvel bybilledet med bygninger og gaderum som det liv, der rør sig mellem husene. Samtidig er hans bedste og bedst bevarede akvareller, takket været hans overlegne teknik og sikre farvesans, af høj kunstnerisk kvalitet.

Genealogi

Holm, Heinrich Gustav Ferdinand, 1803-1861, akvarelmaler og kobberstikker. *23.4.1803 i Berlin, ?1.5.1861 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Kobberstikker og maler Jens H. og Anna Louise Köhler. ~23.7.1828 i Gent. med Karen Marie Nielsen, antagelig døbt 8.8.1800 i Kbh., ?16.7.1853 smst., datter af værtshusholder Jørgen N. og Anna Hans datter Lyche.

Uddannelse

Modtog tidl. undervisn. hos faderen; formentlig autodidakt som maler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links