Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
503314
Sted- og lokalitetsnummer
060105-6
Anlæg
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/1 1910, gdr. J.P. Marcher; tiltrådt af gdr. Aug. W. Lundgren. Diplom til gdr. J.P. Marcher. En gruppe helleristninger, omfattende mindst 5 skibsfigu- rer. Fredningen omfatter klippen og 1.9 m jord til de tre sider, hvor der ikke er vej. Matr.nr. 82cf: Høj i skel til matr.nr. 12a af Olsker.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Helleristninger", skulle allerede være sete i Vinteren 1883- 84, jeg fik først Underretning derom i Juli 1884 og sendte snart efter en Meddelelse til Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring. Der fandtes først 3 Skibsfigurer, siden er der fundet endnu en, og der skimtes Spor af en femte, de ligge nogenlunde i en ret Linie efter hverandre. Desuden ses mindst 1 "skaalformig Fordybning". (Hele Partiet Nr. 6 til Nr. 25 ligger "paa Haldene").
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Gruppe Helleristninger, omfattende mindst 5 Skibsfigurer. Fredningen omfatter Klippen og 1,9 m Jord til de tre sider, hvor der ikke er Vej.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristningsfelt. Glob nr.14. Se tegning. I skovgrænse. Mindst 5 skibe omgivet af skålgruber. Helleristningerne indhugget på SØ skråning af et 7,5 m NØ.SV. langt og indtil 1,5 m bredt klippefremspring. Midterpartiet mellem 2 V.ligste skibeog de 3 Ø.lige er delvis jorddækket. Klippen virker afskallet netop på dette parti. Kun 1 skåltegn var synligt ved besigtigelsen. Gl. vej henover V.lige del af helleristningen er nu omlagt. Ny vej løber 6 m NØ for klippen. Langs V-siden af gl. vej er nyplantet unge birk og rønnetræer. Enkel birk er plantet midt på gl. vej. I området omkring helleristningsfeltet ligger flere afsprængte klippestykker. Både N og ... SØ herfor . De burde fjernes. For tæt bevoksning omkring helleristninger bør undgås. For megen skygge vil give lav og mos bevoksning. Helleristningerne burde opmales. Matr. nr. 82 ............... Indgår i amtets plejeplan. Omtalt i "Med arkæologen Danmark rundt", Bornholm nr. 15a. Oplysningsskilt opsat imellem 5033-14a -og 14b. Stednr.30. I folder "Fortidsminder på Bornholm". ** Seværdighedsforklaring ** Flot helleristningsfelt.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links