Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra NNØ
.
Foto, oversigt
.

På spidsen af Nordbornholm mellem Allinge og Hammershus ligger et helt landskab fyldt med helleristninger - tegn og figurer indhugget i klipperne. Motiverne er symboler fra bronzealderens religion. Området er et samlet rituelt landskab med Danmarks rigeste forekomst af helleristningsfelter fra Bronzealderen (ca. 1700 – 500 f.kr). Siden slutningen af 1800-tallet er der fundet helleristninger i området. Nogle af de mere spektakulære ristninger og motiver blev bortspængt i stenbruddet ved Store Madsebakke, men heldigvis blev mange smukke felter og særlige motiver bevaret for eftertiden. Der findes stadig nye billeder, når en klippeflade undersøges grundigt.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50333
Sted- og lokalitetsnummer
060101-129
Anlæg
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Ildsted, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/Stensamling, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Madsebakke: 3 grupper af helleristninger på klippe, tilsammen over et areal af 20 m i NØ-SV, 10 m i NV-SØ. Udyrket i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLigeledes Helleristninger, fundne mod Slutn. af Sept. 1884. Her haves ialt: 10 Skibsfigurer, 1 fireget Hjul med 4 skaalformige Fordybninger imellem Egerne og 15 tæt uden om Hjulringen, 1 Cirkel med en Fordybning i Midten, 3 Fodsaalsfigurer og desuden mindst 80 andre skaalformige Fordybninger liggende i flere Grupper, dels ind imellem og op til Skibene, dels i større Afstand fra disse.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 Grupper af Helleristninger paa Klippe, tilsammen over et Areal af 20 m i NØ-SV, 10 m i NV-SØ. Udyrket i Ager. [Jvf.j.nr.155/44].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristningsfelt. Glob nr.52. I ager. 10 skibsbilleder. 7 fodspor, et hjulkors omgivet af skålgruber, samt et stort antal spredte skålgruber. Helleristninger på klippen fordelt i 3 grupper. De to (nordligste skib og det store felt) synlige, men 3. grubbe Skåltegn ikke synlige. Isolerede skibsbilleder skråner mod NNS. Store felt skråner mod N og NNS. 2-4 m SØ for isolerede skibsbillede er der spor af bålafbrænding, område af klippen helt ødelagt pga. ild. Enkelte skåltegn ... ca. 11 m SØ for skibsbilleder. Ligger på SØ skrånende klippe. Skåltegnene er opmalet med rød farve. Også spor af Globs gamle gulopmaling. Helleristningerne ligger på et stort SV-NØ orienteret klippefremspring, mod V er der åbent mod dyrket mark. I S-SØ en del tjørn, hyld og ask langs agergrænsen. I N og Ø begynder en opvækst af hyben og tjørn. I Ø enkelte marksten langs agergrænsen. Helleristningerne anbefales opmalet og fotograferet. Gammel maling helt nedslidt. Oplysningsskilt opstillet, stednr. 27 i folder "F. på Bornholm". Helleristningsfeltet er meget flittigt besøgt. Indgår i amtets plejeplan. Omtales i "Med arkæologien Dk rundt, Bornholm nr. 15 b." ** Seværdighedsforklaring ** Største helleristningsfelt i Danmark.
2001
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2003
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal prøvegravning - Bornholms Museum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links