Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
331011
Sted- og lokalitetsnummer
170208-22
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kongens Kilde. Kongens kilde er den øvre af to damme i en lavning, adskilt af en smal sten- sat dæmning med sti. Denne øvre (søndre) dam, der måler ca. 20 x 15 m, har tilløb gennem et støbejernsrør midt på østsiden, hvor en vandtrappe er etab- leret, samt et vandrigere tilløb gennem et lerrør i SV-hjørnet. Fredningen omfatter den øvre dam og dennes tilløb samt 5 m på alle sider. Dette mindesmærke må ikke udjævnes eller på nogen måde beskadiges ved gravning, eller henkastning af jord, sten og affald. Regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må ikke ske uden Nationalmuseets tilladelse. Matr.nr. 5: I skel til matr.nr. 4e af Sdr. Vilstrup by.

Undersøgelseshistorie

1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kongens Kilde". Som Fritekst. Tilføjelser: Det vandrigere tilløb kommer ud i SØ-hjørnet af den søndre dam. ** Seværdighedsforklaring ** JFR: Runesten. Bevoksning: 1996: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKildeanlæg
2010
Diverse sagsbehandling - Museum Sønderjyllandplanlagt oprensning. Det blev vurderet at der var risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, hvorfor museet anbefalede overvågning af oprensningsarbejdet.
2010
Museal forundersøgelse - Museum SønderjyllandI forbindelse med oprensning af en af to søer tæt på Kongens Kilde Blev der foretaget en overvågning af oprensningsarbejdet. Resultatet af denne overvågning var negativ.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links