Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
331012
Sted- og lokalitetsnummer
170208-15
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Landerupgård = Sdr. Vilstrup. Sønder Vilstrup-stenen (tidl. Landerupgård-stenen). Grå granitsten. Højde ca. 188 cm, bredde (max) 40 cm og tykkelse ca. 22 - 23 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN lod disse kumler gøre, Harald .... rm....". Stenen ligger nede på en lille græsbevokset højning nær "Kongernes kilde" i Landerupgårds park. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1964
Uspecificeret aktivitet - Det Kulturhistoriske CentralregisterVed Landerupgd. findes Kongenskilde i to stensatte bassiner, den var hellig og skulle være særlig god mod øjensygdomme. Efter en præsteindberetning fra 1638 havde den fået navnet "fordi danske Konger, som til Riget skulde udvælges, skulle paa dens Sted præsentere og af den Kildes Vand aftoes".
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSønder Vilstrup-stenen (tidl. Landerupgård-stenen). Grå granitsten. Højde ca. 188 cm, bredde (max) 40 cm og tykkelse ca. 22-23 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN lod disse kumler gøre, Harald .... rm ....". Stenen ligger nede på en lille græsbevokset højning nær "Kongernes kilde" i Landerupgårds park. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredning af runesten (Sønder-Vilstrup-stenen, tidl. Landerupgård-stenen). "Landerupgård", sb. 15.
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten. Som fritekst. Tilføjelser: Stenen er et brudstykke udkløvet på langs af en kampesten. På bagsiden ses spor efter moderne hugning. Stenen er lagt på langs understøttet af 3 marksten. På markstenen mod nord er indhugget: "Brudstykket fantes 1918 og blev bragt tilbage. I fredsårdet 1945". Anlæget er placeret i kanten af græsplænen i mindelunden, i skrænten øst for kongens kilde. ** Seværdighedsforklaring ** JFR: Kongens Kilde.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links