Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra N
.
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33101
Sted- og lokalitetsnummer
170204-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: umatr. kirkegårdsareal Høj, 3 x 24 m, anselig, i NV-hjørnet af Herslev kirkegård, græsklædt med flagstang på top. Nogle buske. Affladet top. Højens SV- og V-del velbevaret. Højens nordside, uden for kirkegårdsdiget, som afgrænser højen i N er overpløjet og omfattes ikke af fredningen. Midt på højens østskråning er der anlagt begravelser terrasseformet ned over foden, lige- som højens fod i S er dækket af gravsteder.

Undersøgelseshistorie

1909
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHerslev Kirkegaard. Høj. 3.0 x 28 M. Toppen affladet, har baaret en nu nedbrudt Klokkestabel. Højen sydvestlige og vestlige Side velbevaret, ved Højfoden mod V. en lille, muret Brønd indenfor Kirkegaardsdiget. Højens Nordside naar 2.5 M. udenfor Kirkegaardens nordlige Stendige, som er 1.5 M. bredt og gaar over Højsiden. Højen er bevaret udenfor Diget paa Præstegaardens Mark (Matr. Nr. 1a Herslev By), indenfor Diget er den noget højnet og udjævnet. Østsiden er brat afskaaren i Terasser ved Gravsteder, der naar indtil 6 M. fra Toppen, Højfoden mod SØ. er ligesaa afskaaren ved Gravsteder indtil 10-12 M. fra Toppen. Højen er græsgroet og ligger paa en lille Bakke i Kirkegaardens nv. Hjørne. Museet ønskede ikke Højen fredlyst, er udfærdiget Deklaration herom blev annulleret.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 24 m, anselig, i n.v. hjørnet af Herslev kirkegård, græsklædt med flagstang på top. Nogle buske. Affladet top. Højens s.v.- og v.del velbevaret. Højens nordside, uden for kirkegårdsdiget, som afgrænser højen i n. er overpløjet og omfattes ikke af fredningen. Midt på højens østskråning er der anlagt begravelser terrasseformet ned over foden, ligesom højens fod i s. er dækket af gravsteder.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links