Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302745
Sted- og lokalitetsnummer
010208-22
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kildeblok, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kilden fremtræder som en ca. 2 m dyb brønd, der er sat af store kampesten. Brønden har rette sider, og det kvadratiske brøndhul måler ca. 1,5 x 1,5 m. Ved jordoverfladen er i nyere tid opsat en svær jernrist over brøndhullet, og brønden er omgivet af et jernrækværk fastholdt af 8 råt tilhugne gra- nitstolper. Umiddelbart vest for brønden er opstillet en jernbunden pengeblok. Kilden og pengeblokken er fredede, idet fredningsgrænsen forløber 2 m fra brøndens kant. Ovennævnte kilde må ikke fjernes, udjævnes, tildækkes, æn- dres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller hen- kastning af jord, sten og affald. Oprensning, regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må kun ske med rigs- antikvarens samtykke. Pengeblokken må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bema- ling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFor enden af lodden ligger ved vestre side af vejen mellem Selsø og Skuldelev hellig Olafs kilde. Det er en stensat, og med et lavt træskur dækket kildebrønd, indhegnet med et stakit og omgiven med høje træer. Sygebesøgene ved kilden ved kildemarkedet ere stærkt aftagne. Blokken på hvis jærnbeslag blandt flere årstal 1664 er det ældste, giver ikke så meget af sig som fordum. Det var fra gammel tid skik efter at have ofret i blokken ved hellig Olafs kilde at drage til Krogstrup eller Skuldelev kirke og ofre der, på sygelejet kastedes der stundom lod om, hvilken af disse tre helligdomme offeret skulde tilfalde.
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKilden fremtræder som en ca. 2 m. dyb brønd, der er sat af store kampesten. Brønden har rette sider, og det kvadratiske brøndhul måler ca. 1,5 x 1,5 m. Ved jordoverfladen er i nyere tid opsat en svær jernrist over brøndhullet, og brønden er omgivet af et jernrækværk fastholdt af 8 råt tilhugne granitstolper. Umiddelbart vest for brønden er opstillet en jernbunden pengeblok. Kilden og pengeblokken er fredede, idet fredningsgrænsen forløber 2 m. fra brøndens kant. Ovennævnte kilde må ikke fjernes, udjævnes, tildækkes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning, regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsantikvarens samtykke. Pengeblokken må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSt. Olavs kilde og kildeblok. Fuldstændig som beskrevet på blåt kort. På modsatte side af vejen er en råstofgrav, der strækker sig ind i 100 m zonen, er dog af ældre dato, da den ses på 4-cm kortet. 1 foto fra SØ. Andet: stakit.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links