Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221511
Sted- og lokalitetsnummer
141104-32
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

S. NIKOLAJ KIRKETOMT Ruinen, der er orienteret i øst-vest, måler ca. 18-20 m x 9-10 m. Ruinen rummer rester af murværk af marksten og tegl- sten i kalkmørtel, som i nordsiden når op til 1 m over terræn. Iøvrigt ligger der store mængder af sten hen over tomten, der delvis er tilgroet med hyld og røn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRuin af Sct. Nikolaj eller Nilaus' Kirke paa Krajbjerg Mark. Kirkens Indre er fyldt [af] Marksteen af alle Størrelser. Dens Bund eller Gulv kan slet ikke sees. Murerne ere opførte af godt Kalk, Munkesteen, Marksteen og Skjærver. De staa sammenhængende hele Kirken rundt og ere 4' tykke og fra 2 til 3' høje. Grundstenene sees ikke tydeligt, saa det er ikke afgjort om nogle af dem ere mærkværdige. De synes udvendigt at være skjulte af Kirkegaardsjorden og nedfalden Ruingruus. Begge Døraabninger sees [3'6''), men Tærskelstenen sees ikke. Ruinen foreslaaes ryddet og fredet. Sct. Nilaus eller Nikolaus's Kilde, Krajbjerg B, Hornslet. Tæt ved Kirkeruinen mod Vest ved Kjærdraget laa en Helligkilde, hvortil man valfartede lang Vej fra. En Kone i Balle fortæller, at mens hun for 40 Aar siden var en ung Pige, var Kilden meget søgt. Før Kilden tilkastedes, saaes her en Mængde Pjalter og meget andet, saasom Pinde og Potteskaar. Drengene søgte ivrigt efter Skillinger der. Jeg kunde ikke finde det bestemte Sted, men der er flere bosiddende Folk der i Byen, som bestemt kan paavise Kilden. Fredlysningen foreslaaes om muligt udstrakt ogsaa til Kilden.
1963
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"S. Nikolaj Kapel". Bevaringstilstand som omtalt på fredningskort. Tomten er særlig i den vestlige og østlige ende dækket af sten. I øst op til ca. 1 m.'s højde, i V op til 2 m.'s højde. P.g.a. stendyngerne og alm. forfald er det vanskeligt at følge det nøjagtige vægforløb. Østenden har muligvis været buet. Ca. 7 m. fra vestenden i S har der været indgang. Centerdelen dækket af tæt krat. Affald: Ved NØ-hjørnet ligger en del halm. Desuden spor efter løbsk markafbrænding. Ny aftale: Det blev henstillet at 1) halm fjernes, 2) der pløjes bælte om anlægget før evt. markafbrænding.
2003
Registreringsprojekt/ødekirker - Kulturhistorisk Museum Randers
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden halm og uden markafbrænding. Ruinen er helt groet til med tjørn.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links