Hendriksholm blev udstykket af gårdene Hendriksholms og Damhusets jorder. Området blev udstykket efter en vejplan, der blev udfærdiget i 1908 til en konkurrence, afholdt af Københavns Kommune, og endeligt udarbejdet 1916‑18. Langs Harrestrup Å blev vejene anlagt med forbillede i de engelske havebyer, mens resten af områdets udstykninger blev lagt med Damhus Boulevard som gennemgående skråvej og tværgående, parallelle biveje, hvoraf mange fik en stemningsfuld beplantning. Bivejene blev navngivet i 1920, alle med sønderjyske stednavne. Fra 1918 og op til 1930’erne blev området også bebygget med parcelhuse.

Ved hjørnet af Damhus Sø blev der planlagt en plads omkranset af etagehuse, der skulle danne en smuk portal til København. Denne plan blev dog aldrig realiseret. I stedet blev det almennyttige boligbyggeri Damparken med fem bygninger bygget i 1930’erne.

Beboerne samlede fra 1943 ind til en kirke til området; denne stod færdig i 1961.

Videre læsning

Læs mere om Hendriksholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie