Børnene leger pænt og roligt her i Islev Børnehave, der lå på Rødovrevej 367. Befolkningstallet steg i Rødovre i efterkrigstiden, og førte til behov for institutioner og skoler for børn. Foto fra ca. 1965.
.
På dette foto fra 1915 ses tre mænd i arbejde ved mistbænkene anlagt i lange rækker på Røngården, der var et af Rødovres største gartnerier. I baggrunden ses gården og et stort drivhus. Røngården, der lå på Islevbrovej 67, blev nedrevet i 1964.
.

Islevmark var siden middelalderen betegnelsen for den nordlige del af Rødovre Kommune. Her lå i 1800-tallet primært husmandssteder. Der fandtes dog tre større gårde, Islevgård, Islevhus og Christiansminde, hvoraf Islevgård var langt den største. Den fungerede i perioden 1943‑58 som kolonihaveskole for derefter at blive solgt til brug for Ungdomsbyen. Gården blev senere en integreret del af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der også fik til huse her.

Da Københavns nye befæstningsværk blev bygget, kom Vestvolden (1888‑92) til at ligge tværs gennem Islev. Det betød eksproprieringer og afskar bønder fra deres jorder.

Islev blev bebygget i langsommere tempo end den centrale del af kommunen. I de første årtier af 1900-tallet blev der anlagt mange haveforeninger, sommerhusområder og gartnerier. I 1935 lå der således hele 27 gartnerier i Islev. Allerede tidligt fik byen sin egen skole, Islev Skole (1917), med et enkelt klasseværelse. Skolen er siden blevet udvidet mange gange og rummede 1.600 elever i 1970. Senere kom endnu en skole til, Tinderhøj Skole (1952), i den sydlige del af Islev.

I opgangstiderne efter 2. Verdenskrig blev der lagt vægt på, at alle dele af kommunen skulle tilgodeses med kultur- og idrætsfaciliteter. Derfor byggede kommunen blandt andet Islev Bio (1951), Stadionhallen (1965) og Islevbadet (1972).

Da der i 1971 blev åbnet en motorvej langs Vestvolden, blev Islev endnu mere opdelt. Der blev til gengæld lavet gennembrydninger af volden, så det blev lettere at komme på tværs. I 1980 fik Islev en lille forretningsgade, Islev Torv.

Videre læsning

Læs mere om Islev

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie