Hendriksholm er en bydel i Rødovre. Hendriksholm ligger mellem Roskildevej og jernbanen og grænser op til København og mod vest til Tårnvej. Indbyggerne er registreret af Danmarks Statistik under byen Rødovre. Området blev tidligt bebygget og var udbygget omkring 1950, især med enfamilieshuse. Den første rækkehusbebyggelse, Kålormen på Padborgvej, er fra 1929. Damhustorvet og Roskildevej er bydelscenter.

Stednavnets betydning

Stednavnet Hendriksholm er nævnt første gang i 1806 som navn på en gård i formen Henrichsholm. 1834 optræder formen Henriksholm, og herefter er formen Hendriksholm. Navnet erstattede det tidligere gårdnavn Langstedgård. Gården fik det nye navn efter advokaten Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne, som ejede gården omkring år 1800. Efterleddet holm bærer ikke en egentlig betydning, da navnet er dannet som efterligning af slots- og herregårdsnavne med dette efterled.

Mere om stednavnets betydning

Videre læsning

Læs mere om byer i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder