Milestedet er en højhusbebyggelse, og bydel i Rødovre, der ligger mellem Roskildevej og jernbanen og afgrænses mod øst af Tårnvej, mens det mod vest fortsætter ind i Brøndby Kommune. Indbyggerne er registreret af Danmarks Statistik under byen Rødovre. Byggeriet blev anlagt efter en samlet plan og stod færdigt i 1958, men er siden blevet renoveret. Boligkvartererne har hver deres særpræg og er adskilt af grønne arealer.

Stednavnets betydning

Navnet Milestedet blev etableret som gårdnavn i begyndelsen af 1800-tallet. Gården lå på sydsiden af landevejen mod Roskilde. I folketællingen fra 1834 er gården kategoriseret som en halvgård, og noteret er også navnet i formen Milested. På et lidt yngre generalstabskort fra 1854 ses gården med tre længer benævnt Milestedet. Nyere bebyggelse i området har videreført navnet, der sigter til beliggenheden ved den 1-milesten, som markerer afstanden til København.

Mere om stednavnets betydning

Videre læsning

Læs mere om byer i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder