Hjermind Præstegård er en grundmuret gård fra 1858‑59 med kamtakkede gavle og kviste. Den blev opført af den senere Viborg-biskop Jørgen Swane, der var gift ind i den rige Bruunslægt på Asmild Kloster. I den ældre bindingsværkslænge i nord boede hans forgænger, Hans Bjerregaard, der havde været præst i Hjermind i næsten 60 år, da H.C. Andersen på sin Jyllandsrejse i 1859 til glæde for den gamle mand læste sit nye digt »Jylland mellem tvende Have«. Bjerregaard selv indlagde sig stor fortjeneste for plantesagen på Jyllands heder og uddelte i 1859, da han var 93 år gammel, 293.211 stk. træplanter uden betaling. Han var desuden ophavsmand til plantesagens motto »Hvor Ploven ei kan gaa/og Leen ikke slaa/dér bør et Træ at staa«. I den vidtstrakte præstegårdshave er rejst en obelisk til minde om Frederik 6.s besøg i 1827 samt en runesten med et indridset skibsskrog, fundet på Hjermind Mark i 1627.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde