Oversigt - fra Ø
.
Anlæg 6 - fra SØ
.
Anlæg 5 - fra V
.

Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252952
Sted- og lokalitetsnummer
010408-108
Anlæg
Batteri, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1940 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hornbæk Batteri Hornbæk Batteri er opført i 1940 af den tyske værnemagt som et åbent batteri med kanonstillinger anbragt i spredt opstilling på betonbriske med jordbrystværn med indbyggede ammunitionsrum og tilflugtsrum. Ildlederstationen er et lavt betontårn i flere etager og med jordbrystværn samt oprindelig med en træoverbygning. Det beskyttede anlæg omfatter batteriets otte betonstøbte kanonstillinger med brystværn samt batteriets betonstøbte ildledercentral med brystværn. Desuden batteriets adgangsveje og tomter efter barakbygninger, skydestillinger og løbegange. Fire af batteriets otte kanonstillinger ligger i dag skyllet fri på stranden, endnu to ligger eksponerede i strandbrinken. Endelig er de to sidste kanonstillinger intakte under et påført jorddække. Ligeledes er ildledercentralen intakt under et jorddække. Nordre Strandvej med tilhørende vejtracé, elinstallationer etc. er ikke omfattet af fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiHornbæk Batteri er opført i 1940 af den tyske værnemagt som et åbent batteri med kanonstillinger anbragt i spredt opstilling på betonbriske med jordbrystværn med indbyggede ammunitionsrum og tilflugtsrum. Ildlederstationen er et lavt betontårn i flere etager og med jordbrystværn samt oprindelig med en træoverbygning. Det beskyttede anlæg omfatter batteriets otte betonstøbte kanonstillinger med brystværn samt batteriets betonstøbte ildledercentral med brystværn. Desuden batteriets adgangsveje og tomter efter barakbygninger, skydestillinger og løbegange. Fire af batteriets otte kanonstillinger ligger i dag skyllet fri på stranden, endnu to ligger eksponerede i strandbrinken. Endelig er de to sidste kanonstillinger intakte under et påført jorddække. Ligeledes er ildledercentralen intakt under et jorddække. Nordre Strandvej med tilhørende vejtrache, elinstallationer etc. er ikke omfattet af fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Hornbæk Batteri er opført i 1940 af den tyske værnemagt som et åbent batteri med kanonstillinger anbragt i spredt opstilling på betonbriske med jordbrystværn med indbyggede ammunitionsrum og tilflugtsrum. Ildlederstationen er et lavt betontårn i flere etager og med jordbrystværn samt oprindelig med en træoverbygning. Det beskyttede anlæg omfatter batteriets otte betonstøbte kanonstillinger med brystværn samt batteriets betonstøbte ildledercentral med brystværn. Desuden batteriets adgangsveje og tomter efter barakbygninger, skydestillinger og løbegange. Fire af batteriets otte kanonstillinger ligger i dag skyllet fri på stranden, endnu to ligger eksponerede i strandbrinken. Endelig er de to sidste kanonstillinger intakte under et påført jorddække. Ligeledes er ildledercentralen intakt under et jorddække. Nordre Strandvej med tilhørende vejtrache, elinstallationer etc. er ikke omfattet af fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links