83.06 bilag
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2510134
Sted- og lokalitetsnummer
160606-445
Anlæg
Hulvej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulvejsspor østud af skoven
2017
Planlagt byggeri/anlæg - KulturstyrelsenI forbindelse med besigtigelse af mountainbikerute i Silkeborg Vesterskov tilsås hulvejen. Hulvejen er planlagt at benyttes som cykelsti på ruten, hvilket frarådtes, da den bør beskyttes og ikke slides yderligere bl.a. med fare for nedskridning af siderne. Det er muligt at benytte eksisterende skovvej nordøst for. Hulvejen, der forløber let buet og slynget i en SØ vendt skråning, er orienteret VNV - ØSØ mellem top af skråning i VNV og bund ved krydsende skovdige og sti i SØ. Den er 110 m lang og ind til 1,5 m dyb. Bredden i bunden var svær at vurdere pga. krat bevoksning, men antagelig omkring 1m - op mod 1,5 m. I fyrskov.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links