set fra V
.
nordligste, set fra SV
.
nordlige, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903155
Sted- og lokalitetsnummer
180704-451
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. To parallelle hulveje og et krydset forløb orienteret NV-SØ i en skovklædt nordvendt skrænt syd for Fabjergvej og øst for Klosterhedevej. Nordenden af den sydvestlige hulvej krydser diagonalt et tredje forløb, før den munder ud i Klosterhedevej. Den sydvestlige hulvej er ca. 125 m lang, over 2 m dyb og 1,5-3 m bred i bunden. Det krydsede forløb er ca. 80 m langt og knapt så dybt. Den nordøstlige hulvej er ca. 100 m lang, over 3 m dyb og 1-1,5 m bred i bunden. Vejsystemet afgrænses i nordvest af matrikelskel mod have og mod nordøst, sydøst og sydvest af de to større vejslugters øvre kanter. I den nordlige del af den nordøstlige hulvejs bund er et hul, 1-1,5 m i diameter.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulveje fra vadestedet i Gudumbro og sydpå. Alle beliggende på østsiden af den nuværende Klosterhedevej.
2014
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTo store hulvejsforløb i slugter. Den sydligste med udmunding ud til Klosterhedevej, forløbende i NV-SØ retning - denne med en mulig terrasse på den sydlige skråning, som kan stamme fra et andet vejforløb. Den nordligste med udmunding i retning mod Fabjergvej, orienteret NV-SØ. Begge er tilgroede, med væltede stammer i. Men specielt den nordligste, som munder ud i bunden af en privat have, tilhørende huset "Hytten" er flot. Den sydligste er formentlig udvalgt til en såkaldt kløversti.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Museal besigtigelse - Kulturstyrelsen2 parallelle hulveje, hvor den sydvestlige i nordenden krydser et tredje spor, før den munder ud i nuværende Klosterhedevej. Alle tre vejspor er orienteret i NV - SØ i en skovklædt nordvendt skrænt syd for Fabjergvej og øst for Klosterhedevej med retning ned mod Gudum Vad. Den sydvestlige hulvej er c. 125 m lang, over 2 m dyb og 1,5 - 3 m bred i bunden. Det krydsede vejforløb er c. 80 m langt og knapt så dybt. Den nordøstlige hulvej er c. 100 m lang, over 3 m dyb og 1 - 1,5 m bred i bunden. Der er gravet et hul i bunden af den nordlige del af den nordøstlige hulvej og deponeret grenaffald i nord- og sydenden. Den sydvestlige hulvej har i mundingen ud mod Klosterhedevej opfyld af affaldsjord i nordsiden og afgravning i sydsiden tillige med deponering af grenaffald. I øvrigt er begge slugter tilgroet og blokeret af væltede stammer.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links