set fra N, fra landevej
.
set fra S, ned mod landevej
.
set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1903157
Sted- og lokalitetsnummer
180704-452
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2014 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulvej. ”Touborgs Vingård”. Hulvej i nordvendt skovklædt skrænt syd for Fabjergvej. Hulvejen, der mod nord udvider sig til en fladbundet slugt, forløber over 160 m orienteret N-S. Den er op til over 2 m dyb og har en bundbredde fra knap 1,5 m i syd til over 2 m i nord. Midt i vejslugten er i vestsiden spor efter 3 ældre højereliggende hulveje. I østsiden er rester af et ældre forløb i form af en afsats. Fortidsmindet afgrænses i nord af skel til Fabjergvej, i syd af matrikelskel og i øst og vest af vejslugtens øvre kanter. I øst og vest grænser kanten af hulvejen til to gravhøje med fredningsnr. 1903:139 respektive 1903:97.

Undersøgelseshistorie

2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenHulvej i slugt dækket af skov, vest for Klosterhedevej. På begge sider ligger en fredet gravhøj.
2014
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumStor bred fladbundet slugt, som spidser til i takt med at terrænet stiger. I sydlige ende (ca. 50 meter) derfor tydeligste tegn på at slugten har været anvendt til færdsel. Kristen Touborgs bedstefar havde æbleplantage i slugten. Derfor kaldte lokale stedet for Touborgs vingård (bibelsk reference). Der har været æbler indtil for ca 50 år siden. I dag ligger der en del affald, specielt i den nordlige del, tæt på landevej.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenHulvej i nordvendt skovklædt skrænt syd for Gudum Vad og Fabjergvej. Hulvejen, der udvider sig til en fladbundet slugt mod nord, forløber over 160 m i retning N-S, er op til over 2 m dyb og har en bundbredde fra knap 1,5 m i syd til over 2 m i nord. Midt i slugten og mod nord er i vestsiden 3 spor efter ældre højereliggende hulveje. I østsiden mod nord ses også rester af et ældre løb i form af en afsats. Fortidsmindet afgrænses i nord af skel til Fabjergvej, i syd af matrikelskel mod ejendom og i øst og vest af vejslugtens øvre kanter. Der ligger en del affald, især i nordenden af slugten ud mod landevejen, og de sydligste 50 m har været benyttet som æbleplantage.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links