Vejforløb set mod NØ og Stenvad, Gryde Å
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2204168
Sted- og lokalitetsnummer
180804-306
Anlæg
Hulvej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hulveje. ”Stenvej syd for Gryde Ŕ. Vejsystem bestående af 2 NØ-SV og 2 ØNØ-VSV orienterede hulveje i vifte i nordøstvendt svag hedeskråning syd for Stenvad. Sporviften, der mod nord krydses af et beskyttet dige, breder sig her over 40 m og 60 m syd for diget over 70 m målt i NV-SØ. Den vestligste hulvej grænser syd for diget mod gravhøjens, fredningsnr. 2204:94, nordvestside. Den næst vestligste hulvej forløber syd for diget mellem denne høj og gravhøjen, fredningsnr. 2204:96. Den næst østligste hulvej grænser syd for diget mod gravhøjens, fredningsnr. 2204:96, sydøstside og længere mod syd også mod gravhøjens, fredningsnr. 2204:95, sydøstside. Hulvejene er op til 60 m lange, omtrent 1,10 m brede i bunden og ind til 0,6-0,8 m dybe. 70 m SV herfor forløber rester af en hulvej over 90 m mellem og langs den sydøstlige kant af de to fredede gravhøje nr. 2204: 90 og 2204:92. Fredningen afgrænses i NØ af diget i skellet mod matr.nr. 14i og 14n Skinbjerg By, Nr. Felding, og i øvrigt af hulvejenes øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links