Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2204169
Sted- og lokalitetsnummer
180804-307
Anlæg
Hulvej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2204:169 Hulveje. Tre parallelle hulveje i fladt terræn sydvest for Grydeå. Hulvejene, der er orienteret NØ-SV, er op til 15 m lange, indtil 0,6 m dybe og op til 1,5 m brede i bunden. Hulvejene ligger i nordøstlig forlængelse af de beskyttede hulveje på matr. nr. 9e, Skinbjerg By, Nr. Felding (reg.nr. 2204:168). De afgrænses i SV af diget i skellet mod denne matrikel, i NV af en linje ca. 5 m nordvest for skellet mellem matr. nr. 14i og 14n Skinbjerg By, Nr. Felding, i SØ af en linje ca. 15 m sydøst for samme skel og i øvrigt af hulvejenes øvre kanter.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenHulvejssystem.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links