Gl. Strandvej Nord for Humlebæk Havn, 1940.

.

Befolkningsudviklingen i Humlebæk 1921‑2017. For 1981‑98 er Humlebæks befolkningstal opgjort som en del af hovedstadens indbyggertal. Danmarks Statistik

.

Den første bebyggelse i det, der i dag er Gammel Humlebæk, var et lille fiskerleje, som i 1682 havde syv huse. Husene lå på gården Krogerups jorder, og indbyggerne ernærede sig som husmænd og fiskere. Ved anlæggelsen af en aldrig fuldført krigshavn under Englandskrigen 1807‑14 blev hovedparten af fiskerlejet flyttet til den nuværende placering langs Gl. Strandvej.

Humlebæk Station blev åbnet ved indvielsen af Kystbanen i 1897. Krogerup afgav jord til stationen, der blev lagt på landsbyen Nederste Torps jorder mellem fiskerlejerne i Gammel Humlebæk og Sletten. Nu kom der for alvor gang i befolkningsudviklingen i stationsområdet og langs kysten.

Ved indgangen til 1920’erne lå der i Humlebæk bl.a. hotel, rekreationshjem for ubemidlede, købmandshandel, kirke (opført 1868), bådehavn, ladeplads samt skibs- og bådebyggeri. Befolkningen voksede fra 483 personer i 1930 til 2.073 personer i 1950. I tallet fra 1950 indgår dog også lokaliteterne Torpen og Sletten, og ved indgangen til 1960’erne dannede Gammel Humlebæk, Ny Humlebæk og Sletten en sammenhængende bebyggelse. Ny Humlebæk fortsatte med at blive udbygget op mod Kystbanen, og dette område blev gradvis omdannet til helårsbeboelse. Området omkring stationen blev først for alvor udbygget fra slutningen af 1940’erne frem til slutningen af 1950’erne. Fra og med 1960’erne udvikledes et industriområde i byens vestlige udkant.

Op mod 1970 var området mellem Gammel Humlebæk i nord, Sletten i syd og Kystbanen næsten fuldt bebygget.

Humlebæk var fra 1970 præget af øget bosætning, og i 1970’ernes første halvdel kom der 2.000 nye beboere. Dette resulterede bl.a. i opførelsen af to nye skoler. Der blev etableret et omfattende cykel- og gangstisystem, der bl.a. førte hen til Humlebæk Center, som sammen med biblioteket blev opført 1976‑77. I 2006 var der 8.933 indbyggere mod 5.437 i 1970.

Videre læsning

Læs mere om Humlebæk

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links