Det centrale Hundested, 2017.
Det betydelige havneareal med færgeleje, fiskeri- og lystbådehavn markerer byens vestlige del ud mod Isefjords udløb i Kattegat. Byens forretningsliv er koncentreret i området omkring den nordlige del af Nørregade. Frederiksværkbanen (Hillerød-Frederiksværk-Hundested) har endestation på Hundested Havn Station på Amtsvejen og stopper også på Hundested Station på Jernbanegade. Den nord-syd-gående hovedgade Nørregade-Søndergade forbinder Hundested med fiskerlejet Lynæs ca. 3 km mod syd, mens Amtsvejen fører fra havnen mod Frederiksværk ca. 11 km mod øst.
.

Hundested har en befolkning på 8.588 og et areal på 759 ha. Byen ligger helt mod nordvest i Nordsjælland, på den vestligste del af halvøen Halsnæs. Lynæs Rende, indsejlingen fra Kattegat til Isefjord, er her uddybet til ca. 6,5 m. Landskabet er præget af erosion og aflejring. Nord for havnen rejser morænelandet sig stejlt op af havet med en klint, der ved Spodsbjerg Fyr er 34 m høj, og hvis nedbrydning er søgt hæmmet med høfder og bølgebrydere. Mod syd ligger et smalt bælte af hævet Littorinahavbund mellem kysten og den gamle, nu bevoksede skrænt. Byen var center i Hundested Kommune frem til 2007 og ligger 11 km vest for den nye Halsnæs Kommunes center, Frederiksværk.

Den 3 km lange Nørregade-Søndergade forbinder Hundested med det lidt ældre fiskerleje mod syd, Lynæs, der blev anlagt efter en brand på havnen i Kikhavn på nordkysten kort før år 1800. Lynæs fik havn og flere færgeforbindelser, men tabte alligevel terræn til den nyere havn i Hundested, der fik jernbane fra Frederiksværk i 1916. Hundested overtog færgeforbindelsen til Rørvig og havde færge til Grenaa 1934‑96. Havnen blev udvidet ad flere omgange; dens nordlige del består af fem bassiner og rummer færgelejet samt fisker- og lystbåde. Den sydlige del fra 1969 benyttes efter Grenaarutens ophør som godshavn og modtager nu også enkelte krydstogtskibe.

Erhvervsudviklingen i 1900-tallet fulgtes af en stærk befolkningsvækst, og Hundested er nu et næsten sammenhængende parcelhusområde fra Spodsbjerg over det gamle Hundested og mod syd til Lynæs. Lidt øst for byen, ved Amtsvejen, ligger et mindre erhvervsareal og etageboligkomplekset Høje Tøpholm i Ullerup. På grund af fraflytninger blev i etagehuse i 2017 nedrevet, og antallet af boliger ventes at blive reduceret yderligere. Siden 1980’erne har Hundested mistet mange arbejdspladser i fiskeriet, færgefarten og senere den kommunale administration; rådhuset blev nedlagt med Strukturreformen i 2007. Havnemiljøet med de naturskønne omgivelser har dog tiltrukket turistorienterede virksomheder.

Betydning af bynavnet Hundested

Navnet Hundested optræder tidligst som del af marknavne. De ældste belæg, Hunderste Aas og Hundersted Leed, er noteret i markbogen fra 1682. Et kort fra 1796 har formen Hunnesteds Ager. Navnet er tolket som sammensat af dyrebetegnelsen, substantivet hund i betydningen »sælhund«, og substantivet sted. Betydningen er i så fald »stedet, hvor der er sælhunde«. Markbogsformerne Hunder- og forskellige efterledsformer, hhv. -ste, -sted, behæfter tolkningen med nogen sproglig usikkerhed.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links